Внесена дополнительная информация...

31.03.2013 21:42

31.03.2012г.  Внесена дополнительная информация  в статью «Биографический очерк»

lezhnina.webnode.ru/news/biografichjeskij-ochjerk-svjashchjennikov-sosluzhivtsjev-ot-a-do-ja-saratovskoj-i-samarskoj-jeparkhij-/